Loading...

Blog

Panells solars: una alternativa per millorar la sostenibilitat de casa teva

L’ús de l’energia solar a través dels panells solars s’està convertint en una alternativa magnífica per aconseguir energia i reduir les factures.

A Finques Campanyà et parlem dels panells solars com a alternativa per millorar la sostenibilitat de casa teva.

L’energia solar és una energia obtinguda de la radiació electromagnètica provinent del sol, que es pot transformar en energia elèctrica o tèrmica. Es tracta d’una energia neta i renovable, cosa que permetria proveir d’energia tota la població.

Els panells solars s’han dissenyat per poder captar aquesta energia, incloent-hi els col·lectors solars que s’utilitzen per escalfar aigua, utilitzant l’energia tèrmica solar de la mateixa manera que els panells fotovoltaics es fan servir per produir electricitat a través de l’energia solar fotovoltaica.

Actualment hi ha quatre tipus de panells solars:

  1. Amb forma de teula o rajola: que s’adapten a la forma de la superfície on s’instal·len.
  2. Amb sistemes de concentració i superfícies reflectores, capaços d’augmentar la quantitat d’electricitat produïda per unitat de superfície.
  3. Bifacial: capaços de produir energia per ambdues cares.
  4. Una classificació més que engloba: panells solars tèrmics per aplicar-los a nivell domèstic i industrial, panells solars fotovoltaics que converteixen l’energia en electricitat i panells solars híbrids que transformen l’energia solar en calor i electricitat alhora.

L’ús dels panells solars té una sèrie d’avantatges que el converteixen en una alternativa molt rendible malgrat la inversió prèvia:

➢ Es tracta d’una energia renovable i neta que prové del sol, per tant, és infinita i no necessita cap procés contaminant per generar l’energia.

➢ Té un grau d’autosuficiència energètica alt, per la qual cosa podem independitzar-nos de l’energia elèctrica, amb el consegüent estalvi en factures d’electricitat i gas.

➢ Serveix per a un autoconsum general o particular.