Loading...

Blog

Passivhaus, quines característiques tenen?

El concepte de Passivhaus o Casa Passiva va sorgir als anys 80 a Alemanya, amb l’objectiu de construir habitatges amb un baix consum energètic.

A Finques Campanyà t’expliquem quines són les principals característiques d’una Passivhaus.

Perquè un habitatge estigui denominat com a casa passiva o passivhaus ha de complir amb una sèrie de principis fonamentals:

  • Un gran aïllament tèrmic : el tipus d’habitatge passiu ha de comptar amb una envolupant altament protegida, de manera que els elements que la componen presentin una baixa transmitància tèrmica. En funció del clima on estigui ubicat l’habitatge, es podrà optimitzar l’espessor de l’aïllament tenint en compte els criteris d’eficiència energètica.
  • Amb finestres i portes d’altes prestacions: que garanteixin una protecció elevada evitant qualsevol lloc on es pugui escapar l’energia. En aquest sentit, cal prestar especial atenció tant als materials com al disseny, que estiguin ubicades al lloc correcte i amb una adequada instal·lació.
  • Amb absència total de ponts tèrmics: evitant pèrdues o guanys d’energia a través de qualsevol lloc com terres, parets, sostres o envans.
  • Una gran hermeticitat de l’aire: apostant per sistemes que incorporin membranes hermètiques a l’aire interior i cinta de segellat d’alta qualitat per evitar pèrdues o entrades d’aire.
  • Usant ventilació mecànica amb recuperació de calor: per aprofitar la calor generada per aparells i dispositius elèctrics de l’interior de l’habitatge, així com de les persones que hi viuen.

Passiv Haus no és només un tipus d’habitatge, sinó és un estàndard de construcció a nivell internacional, per la qual cosa qualsevol habitatge que estigui construït sota elements i sistemes de construcció que assoleixin aquests estàndards, a més de beneficiar-se de tots aquests aspectes, aconseguiran reduir fins i tot un 90% el consum energètic, pel que fa a qualsevol altre habitatge tradicional.