Loading...

Blog

Inquilí a la fuga: Estratègies per recuperar el lloguer degut

Un dels temors més grans per a qualsevol propietari és enfrontar-se a un inquilí que deixa de pagar el lloguer i, pitjor encara, desapareix. La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix procediments clars per a aquests casos i a Finques Campanyà t’expliquem les principals estratègies per recuperar el lloguer degut.

 

Segons l’article 27 de la LAU, l’arrendador té dret a resoldre el contracte automàticament en cas d’impagament per part de l’inquilí. Això vol dir que, independentment de si l’inquilí és present a l’habitatge o ha desaparegut, el propietari pot prendre mesures per recuperar la propietat i els deutes pendents.

 

Com actuar quan l’inquilí se’n va sense pagar? Es poden seguir dues vies: el procediment verbal o el procediment monitori, depenent de si es coneix o no el parador de l’inquilí morós.

 

El procediment verbal, regulat per l’article 250 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), és recomanable quan no es coneix el parador de l’inquilí. El judici es porta a terme al jutjat corresponent a la ubicació de l’habitatge, i l’inquilí té 10 dies per oposar-se des de la notificació. Si no es presenta, el jutjat dictaminarà a favor de l’arrendador.

 

Quan es coneix la ubicació de l’inquilí, el procediment monitori establert a l’article 812 de la LEC pot ser més adequat. Aquest procediment permet reclamar els deutes mitjançant un burofax inicial i, si el llogater no respon, es procedeix amb la demanda. Si el llogater no s’oposa en el termini establert, s’iniciarà el procés d’execució.

 

En cas de desaparició de l’inquilí, el propietari ha de seguir el mateix protocol. S’envia un burofax i, si no hi ha resposta, es presenta la demanda al jutjat corresponent. El jutjat emet un decret d’admissió i concedeix a l’inquilí 10 dies hàbils per oposar-s’hi.

 

Si el llogater no rep la notificació, el procés no avança. Tot i això, la llei permet al procurador realitzar la notificació, i s’inicia una investigació per localitzar l’inquilí a través de diverses bases de dades.

 

Fins que no es dicti sentència i es dugui a terme el desnonament, l’inquilí té dret a l’ús de l’habitatge, i el propietari no pot canviar panys ni donar de baixa els subministraments.

 

En cas de desnonament, els béns deixats per l’inquilí es consideren abandonats, i el propietari en pot disposar segons ho vulgui.

 

La llei proporciona un marc clar per als propietaris que s’enfronten a llogaters morosos i desapareguts, garantint els seus drets i establint procediments per recuperar la propietat i els deutes pendents.