Loading...

Blog

Estimació de costos per a una reforma integral

L’estimació de costos per a una reforma integral d’un habitatge pot variar àmpliament segons la ubicació, la mida i la qualitat dels materials i la mà d’obra. Tot i això, A Finques Campanyà t’expliquem alguns passos generals a tenir en compte per ajudar-te a calcular un pressupost aproximat.

 

  1. Avaluar l’abast de la reforma

Abans de començar, és important tenir una idea clara del que vols reformar, és a dir, si faràs canvis en l’estructura, com enderrocar parets o construir-ne de noves, o renovaràs els sistemes elèctrics, la fontaneria, terres, sostres, finestres, etc., ja que com més extensa sigui la reforma, més gran serà el cost.

  1. Obtenir múltiples pressupostos

Demana pressupostos de diversos contractistes o empreses de construcció per a cada aspecte de la reforma, incloent-hi mà d’obra i materials, així podràs tenir una idea dels costos específics per a cada component de l’obra.

  1. Incloure els permisos i taxes

Verifica si necessites obtenir permisos de construcció o altres documents legals per a la reforma, i assegura’t d’incloure els costos de sol·licitud i aprovació al teu pressupost.

  1. Materials i acabats

Calcula els costos dels materials necessaris, com ara rajoles, pintura, terres, taulells, electrodomèstics, il·luminació, etc. No oblidis considerar la qualitat dels materials, ja que això pot afectar significativament el cost final.

  1. Costos de demolició i eliminació de residus

Tingues en compte els costos d’enderrocar estructures existents i eliminar els enderrocs i residus de la reforma.

  1. Despeses generals i beneficis del contractista

Els contractistes solen afegir un marge de benefici i despeses generals als pressupostos. Això pot variar, però sol estar al rang del 10% al 20% del cost total.

  1. Imprevistos i planificació de contingència

Sempre cal reservar un percentatge del pressupost per a imprevistos. Les reformes sovint revelen problemes ocults, com ara danys estructurals o problemes d’humitat, que poden requerir reparació addicional.

Afegeix un percentatge addicional per a contingències, que generalment se situa entre el 5% i el 10% del pressupost total per tenir un matalàs financer en cas que els costos superin les teves estimacions.

  1. Calcula el cost total

Suma tots els elements anteriors per obtenir una estimació aproximada del cost total de la reforma integral.

 

Recordeu que és important ser realista i flexible en la vostra estimació de costos. Els projectes de reforma sovint poden tenir sorpreses inesperades, per la qual cosa comptar amb un marge per a imprevistos és fonamental. A més, consulta amb professionals de la construcció per obtenir estimacions precises i consells sobre com mantenir els costos sota control durant tot el procés de la reforma.