Loading...

Blog

Butlletí Elèctric: La teva clau per a una llar segura

El butlletí elèctric, també conegut com a Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE), és un document essencial per a l’obtenció de subministrament elèctric a un immoble. Aquest certificat garanteix que la instal·lació elèctrica compleix les normatives vigents, i és obligatori tant per a immobles nous com per als de segona mà. A Finques Campanyà t’expliquem en què consisteix aquest document.

 

En què consisteix el butlletí elèctric?

El butlletí elèctric o el CIE és un document que certifica la conformitat d’una instal·lació elèctrica amb els requisits legals. Inclou detalls sobre la potència instal·lada, la capacitat màxima de la instal·lació, i un esquema o pla del sistema elèctric.

 

Quan es necessita?

Aquest certificat és necessari en diverses situacions: per a l’alta nova de llum en una obra nova, per modificar la potència contractada si la instal·lació actual no ho permet, per a canvis tècnics a la instal·lació (com passar de monofàsica a trifàsica) i per actualitzar un butlletí antic, especialment si es fan canvis en el contracte elèctric.

 

Com s’aconsegueix?

Per obtenir el butlletí elèctric, cal contactar amb un tècnic o empresa autoritzada, que farà una revisió i emetrà el certificat. Un cop obtingut, cal presentar-lo a l’organisme competent d’energia de la comunitat autònoma, que el validarà i enviarà al sol·licitant. En cas de revisions o actualitzacions, el procediment és similar i requereix la intervenció d’un tècnic acreditat.

 

Qui ho ha de sol·licitar?

Generalment, la responsabilitat d’obtenir el butlletí recau en el propietari de l’immoble. En el cas d’arrendaments, l’inquilí pot ser qui hagi d’assumir el cost i la tramitació si es requereixen modificacions a la instal·lació per adaptar la propietat a una nova activitat econòmica.

 

Costos i terminis

El cost del butlletí elèctric varia entre 70 i 300 euros, depenent de la complexitat de la instal·lació i les tarifes del professional. El temps d’obtenció pot variar, amb el tècnic prenent uns quants dies per generar el document i la comunitat autònoma responent de manera àgil. La distribuïdora té fins a 7 dies per confirmar-ne l’acceptació.

 

Vigència i actualització

El butlletí és vàlid durant 20 anys, però ha de ser actualitzat si es realitzen modificacions importants a la instal·lació. Per verificar si un immoble té un butlletí vàlid, es pot sol·licitar al propietari, o si no, a l’administració local o a la companyia distribuïdora.